Modlitwa 7 ojcze nasz i 7 zdrowaś maryjo

Ocena:

5/5 - (23 ocen)
7 ojcze nasz i 7 zdrowaś maryjo

Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa

Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa — brzmi tajemniczo, prawda? Czy jesteś ciekawy, co kryje się za tą niezwykłą praktyką? Dlaczego akurat siedem? I dlaczego te dwa modlitwy? Czy jest coś szczególnego w tej liczbie i kombinacji, coś, co sprawia, że modlitwy te nabierają dodatkowej, głębokiej mocy?

Ah, tajemnice wiary! Takie pełne mistycyzmu i głębokiego znaczenia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak te starożytne praktyki wpływają na nasze życie, na naszą duszę, na naszą relację z Bogiem?

A więc zapnijcie pasy, drodzy czytelnicy, bo zaraz zaczynamy duchową podróż, w której towarzyszyć nam będzie nasza modlitwa — siedem Ojcze Nasz i siedem Zdrowaś Maryjo. Razem odkryjemy, dlaczego ta modlitwa, dedykowana cennej krwi Jezusa Chrystusa, ma tak wielką moc.

Co to jest modlitwa 12-letnia?

Modlitwa 12-letnia to wyjątkowe zobowiązanie do codziennej rozmowy z Bogiem, które polega na odmawianiu przez dwanaście lat wyznaczonej liczby modlitw. W ramach tego zobowiązania, każdego dnia zmówi się siedem Ojcze Nasz, siedem Zdrowaś Maryjo oraz wznosi się do Boga specjalną modlitwę ku czci najdroższej krwi Chrystusa. Jest to wyzwanie, które wymaga nie tylko wielkiego poświęcenia, ale też niesłabnącej wiary i niezłomnej determinacji. Nie ma wątpliwości, że modlitwa jest walką — walką z naszą ludzką słabością, z naszą skłonnością do zapominania o Bogu w codziennym zabieganiu.

Również istotne jest, że na przestrzeni wieków zrodziły się różne praktyki modlitewne powiązane z tą dwunastoletnią dewocją. Są to inne wersje „7 Ojcze Nasz”, które również kierowane są ku czci najdroższej krwi Chrystusa, ale odmawiane w innym rytmie czy z innymi intencjami. Często te inne wersje mają dodatkowe elementy, takie jak medytacje czy kontemplacje, które pomagają w głębszym zrozumieniu tajemnicy męki Chrystusa i znaczenia Jego najdroższej krwi. Wszystko to pokazuje, jak bogata i różnorodna jest tradycja modlitewna Kościoła i jak wiele różnych dróg prowadzi do Boga.

Czy warto odmawiać codzienną modlitwę 12-letnią?

Decyzja o podjęciu praktyki odmawiania codziennej modlitwy 12-letniej jest wyborem pełnym głębokiej wagi i znaczenia. Jest to zobowiązanie, które wymaga od nas stałości, determinacji i wiary. Co dzień, niezależnie od tego, co przynosi życie, zmówi się siedem Ojcze Nasz, wznosząc swoje myśli i serce ku Bogu. Ta powtarzalność, ten rytm, ten stały kontakt z Opatrznością, przekształca nas, pomaga nam rosnąć w naszej duchowej podróży, pomaga nam zrozumieć siebie i nasze miejsce w świecie na nowo.

Czy warto? Wartość takiego zobowiązania jest nie do przecenienia. Każda modlitwa, którą ofiarowujemy Bogu, jest cennym darem, zarówno dla nas, jak i dla Niego. W naszej codziennej rozmowie z Bogiem odnajdujemy pokój, siłę i pocieszenie. A także, co równie ważne, odnajdujemy samego siebie. Modlitwa, choć czasem trudna, jest drogą do głębokiego zrozumienia siebie i Boga. Więc czy warto? Zdecydowanie tak. Bo każda modlitwa, każde 'Ojcze nasz’ i 'Zdrowaś Maryjo’, które wznosimy do nieba, przynosi nas bliżej Boga i bliżej prawdy o nas samych.

Jak udać się przez 12-letnią podróż codziennej modlitwy do Najświętszej Matki Bożej i Najlepszego Ojca, bez stracenia zapału czy determinacji?

Udanie się przez 12-letnią podróż codziennej modlitwy do Najświętszej Matki Bożej i Najlepszego Ojca, bez stracenia zapału czy determinacji, wymaga od nas zarówno dyscypliny, jak i miłości. W centrum tego wyzwania musi być nasza szczera, autentyczna miłość do Boga i pragnienie, aby rosnąć w tej miłości codziennie. Musimy pielęgnować swoją wiarę i swój związek z Bogiem, wchodząc w codzienny dialog z Nim przez modlitwę, ale także przez życie zgodne z Jego nauką. Warto też pamiętać, że każdy z nas ma swoje trudne chwile, dni pełne wątpliwości i zniechęcenia. W takich momentach kluczowe jest, abyśmy nie zapomnieli, dlaczego rozpoczęliśmy tę duchową podróż. Pamiętajmy o naszej miłości do Boga i o tym, jak nasze codzienne modlitwy nas umacniają i zbliżają do Niego.

Jak odmawiać modlitwę 12-letnią?

Odmawianie modlitwy 12-letniej polega na codziennym recytowaniu siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo, przez okres dwunastu lat. Modlitwa ta odbywa się ku czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa, która symbolizuje krople krwi, jakie przelał od swojego narodzenia aż do śmierci. Ten niezwykły duchowy obrzęd ma za zadanie wypełnić liczbę tych kropli krwi, które według tradycji wynosiły 30.403.

Przy odmawianiu tej modlitwy wierni, zgodnie z Bożymi obietnicami, otrzymują wyjątkowe łaski. Są one ściśle związane z pożyciem duchowym i wiecznym zbawieniem. Zgodnie z nimi, ten kto podjął tę duchową praktykę i przestrzega jej z wiernością, zostanie w godzinie swojej śmierci zabrany bezpośrednio do nieba, bez przechodzenia przez czyściec. Dodatkowo zostanie zaliczony do grona największych świętych, a w jego rodzinie Bóg Ojciec utrzyma w stanie łaski uświęcającej trzy dusze według wyboru odmawiającego. Ponadto, dusze krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do piekła. Wreszcie, osoba ta będzie powiadomiona o swej śmierci miesiąc wcześniej. W przypadku wcześniejszej śmierci osoby odmawiającej zaliczone będzie, jakby odmówiła modlitwę przez całe dwanaście lat.

Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci najdroższej krwi Pana Jezusa Chrystusa

TAJEMNICA I
Obrzezanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA II
Krwawy pot Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA III
Biczowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA IV
Cierniem Koronowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA V
Dźwiganie krzyża

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA VI
Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas; Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w Czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA VII
Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę Drogocenną, Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

ZAKOŃCZENIE
Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

FAQ

Modlitwa 12-letnia to specyficzny zobowiązanie duchowe, które obejmuje odmawianie siedmiu Ojcze Nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo każdego dnia przez okres dwunastu lat. Ta praktyka jest formą części najdroższej krwi Jezusa Chrystusa i symbolicznie ma na celu wypełnić liczbę kropli krwi, które Jezus przelał od swojego narodzenia aż do śmierci.

Wartość takiego zobowiązania jest nie do przecenienia. Każda modlitwa, którą ofiarowujemy Bogu, jest cennym darem, zarówno dla nas, jak i dla Niego. W naszej codziennej rozmowie z Bogiem odnajdujemy pokój, siłę i pocieszenie. A także, co równie ważne, odnajdujemy samego siebie. Modlitwa, choć czasem trudna, jest drogą do głębokiego zrozumienia siebie i Boga.

Odmawianie modlitwy 12-letniej polega na codziennym recytowaniu siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo, przez okres dwunastu lat. Modlitwa ta odbywa się ku czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Ten, kto podjął tę duchową praktykę i przestrzega jej z wiernością, otrzymuje wyjątkowe łaski, takie jak bezpośrednie przejście do nieba po śmierci, zaliczenie do grona największych świętych, a także ochrona dla dusz jego krewnych.

Ocena atrakcji:

5/5 - (23 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej...
Czym jest modlitwa wstawiennicza?
Co to jest modlitwa wstawiennicza? Gdy mówimy o modlitwie wstawienniczej,...
Czym jest moc modlitwy?
Modlitwa – rozmowa z Bogiem Kiedy modlimy się, wchodzimy w...
Kim jest anioł Pański? Modlitwa Anioł Pański
Dlaczego odmawiamy modlitwę do maryji? W tradycji chrześcijańskiej maryja ma...