Co to jest tabernakulum? Historia i znaczenie tabernakulum

Ocena:

5/5 - (9 ocen)
Co to jest tabernakulum? Historia i znaczenie tabernakulum

Co to jest tabernakulum? Historia i znaczenie tabernakulum w Kościele

Tabernakulum — czy słyszałeś o tym kiedyś? Dla wielu jest to jedynie pojęcie, ale dla innych symbol wiary, historii i obecności Chrystusa. W tym artykule zabieram cię w podróż przez wieki, by odkryć historię i znaczenie tabernakulum w Kościele. Zastanówmy się, dlaczego ten skromny przedmiot jest tak ważny i co tak naprawdę przechowuje w sobie.

Dlaczego tabernakulum jest ważne w Kościele?

Tabernakulum jest miejscem, gdzie przechowywany jest najświętszy sakrament — Eucharystia. Dla katolików to miejsce, gdzie obecny jest Chrystus, dlatego zawsze obok tabernakulum świeci wieczna lampka, wskazująca na obecność Pana.

Historia tabernakulum jest głęboko zakorzeniona w tradycji. Pierwsze tabernakulum nawiązywało do starotestamentalnego namiotu spotkania, miejsca, gdzie ludzie spotykali się z Bogiem. Współczesne tabernakula są bogato zdobione, często złocone, odzwierciedlając ważność tego, co przechowują wewnątrz — ciało Chrystusa.

Jak powstało tabernakulum?

Tabernakulum ma głębokie korzenie w historii Kościoła. Już w 1215 roku, zaczęto przechowywać ciało pańskie w prywatnych domach, chroniąc najświętszy sakrament przed świętokradztwem. Ale z czasem zrozumiano, że miejsce przechowywania powinno być odpowiednio godne i zdobne. Stąd powstało tabernakulum jako miejsce przechowywania najświętszej Eucharystii.

Forma tabernakulum nawiązuje do arki przymierza, a drzwiczki tabernakulum są często zdobione symbolami, takimi jak IHS czy baranek. Wnętrza tabernakulum są wyłożone drewnem topolowym, a zewnętrzne części często wykonane są z mosiądzu lub są bogato zdobione.

Jak powstało tabernakulum?

Gdzie znajduje się tabernakulum w kościele?

Tradycyjnie, tabernakulum umieszczano na lub nad głównym ołtarzem, jednak po II Soborze Watykańskim zalecono, by tabernakulum stało w tylnej części prezbiterium. Dzięki temu miejsce sprawowania Eucharystii i miejsce przechowywania najświętszego sakramentu zostały oddzielone.

Choć lokalizacja mogła się zmienić, znaczenie tabernakulum pozostało niezmienne. W każdym kościele tabernakulum jest miejscem adoracji najświętszego sakramentu, a jego obecność przypomina wierzącym o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii.

Jakie są różnice w wyglądzie tabernakulum?

Każde tabernakulum jest unikatowe. Od prostych, wykonanych z drewna, po bogato zdobione i złocone. Niektóre mają kształt nawiązujący do starotestamentalnego namiotu spotkania, inne do arki przymierza. Często drzwiczki tabernakulum zdobią symbole chrześcijańskie, takie jak IHS czy baranek.

Chociaż różnice w wyglądzie mogą być duże, to jednak wszystkie tabernakula mają jedno wspólne zadanie — chronić najświętszy sakrament. W środku, za zamykanymi na klucz drzwiczkami, przechowywane jest konsekrowane ciało Chrystusa, które jest darem dla wszystkich wierzących.

Co to oznacza dla współczesnych katolików?

Dla wielu katolików tabernakulum jest symbolem obecności Chrystusa w kościele. To przypomnienie o sakramentalnym charakterze Eucharystii i o tym, że Chrystus jest obecny w każdej Mszy Świętej.

Znaczenie tabernakulum przekracza granice czasu i przestrzeni. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, tabernakulum przypomina o wiecznej obecności Boga wśród nas. Jest to źródło pocieszenia i nadziei dla wielu wierzących na całym świecie.

Co to jest tabernakulum? Gdzie przechowywać najświętszy sakrament?

Tabernakulum, w kościele katolickim, to nic innego jak zamykana na klucz szafka, która znajduje się zwykle w centralnej części prezbiterium, w której przechowywany jest najświętszy sakrament, czyli konsekrowany chleb eucharystyczny. Znane też jako tabernaculum, pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego namiot. Nawiązuje ono do starotestamentalnego namiotu spotkania, w którym umieszczona była Arka Przymierza. Zanim zaczęto ją umieszczać w kościołach, wiarę w realną obecność Chrystusa w hostii w domach wyznawców komunikowano za pomocą konsekrowanego chleba jako wiatyk w sytuacjach zagrożenia życia.

Kiedy zaczęto budować kościoły, tabernakulum zaczęło zajmować ważne miejsce w architekturze sakralnej. Najczęściej z drewna, ale czasem z cenniejszych materiałów, tabernakulum powinno być umieszczone w sposób godny, zazwyczaj na lub nad ołtarzem głównym. Lampka wieczna, zawieszona lub umieszczona w pobliżu tabernakulum, świadczy o ciągłej obecności Najświętszego Sakramentu. W niektórych kościołach, w celu podkreślenia znaczenia, tabernakulum jest umieszczane pod baldachimem wspartym na kolumnach, lub w formie rotundy przykrytej kopułą, jako nawiązanie do grobu pańskim w Jerozolimie.

W czasach, gdy liturgia eucharystyczna była sprawowana rzadziej, konsekrowany chleb przechowywano w tabernakulum na ołtarzach bocznych, w naczyniach z ciałem, czyli monstrancjach i kielichach. Ale od czasów Soboru Watykańskiego II, kiedy to zwrócono uwagę na centralne miejsce sprawowania liturgii i Eucharystii w życiu kościoła, zaczęto kłaść większy nacisk na umieszczania tabernakulum w centralnej części prezbiterium. Te bogato zdobione tabernakula, zwykle z dwuskrzydłowymi drzwiami w kształcie nawiązującym do Arki Przymierza, stanowią świadectwo wiary Kościoła w realną obecność Chrystusa w hostii. Jednak ważne jest, aby tabernakulum było nie tylko pięknie zdobione, ale także odpowiednio przytwierdzone na stałe do ściany lub podłoża kościoła, chroniąc w ten sposób Najświętszy Sakrament przed wszelkimi zagrożeniami.

Współczesne tabernakula, choć różnią się stylem i materiałem wykonania, odzwierciedlają głęboką wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii i są miejscem, gdzie wierni mogą zatrzymać się na chwilę adoracji i modlitwy. Wielu wierzących, patrząc na tabernakulum, widzi nie tylko miejsce przechowywania ciała pańskiego, ale przede wszystkim miejsce spotkania z żyjącym Bogiem.

Po soborze watykańskim II, czyli tabernakulum, obecność Chrystusa, hostia

Po soborze watykańskim II doszło do wielu zmian w kształtowania przestrzeni w kościele, zwłaszcza w odniesieniu do tabernakulum. Dawniej praktyka przechowywania ciała pańskiego w domach była stosunkowo częsta, głównie jako wiatyk dla chorych w sytuacjach zagrożenia życia. Jednak z czasem Kościół uznał potrzebę centralizacji przechowywania Najświętszego Sakramentu w domy kościoła, aby wierni mogli czcić obecność Chrystusa w jednym, stałym miejscu, a także w celu lepszej ochrony przed ewentualnymi profanacjami.

Za sprawą postanowień Soboru, tabernakulum zaczęło być umieszczane w bardziej wyeksponowanym miejscu, zazwyczaj nad lub w pobliżu głównego ołtarza. Wiele nowych tabernakul to prawdziwe dzieła sztuki, wykonane z cennego materiału, z dwuskrzydłowymi drzwiami w kształcie nawiązującym do arki przymierza lub innych ważnych symboli chrześcijańskich. Istnieje także trend do budowy tabernakul w kształcie rotundy, co ma na celu podkreślenie centralnego miejsca Eucharystii w życiu Kościoła.

Sobór Watykański II podkreślił też znaczenie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Komunia stała się kluczowym sakramentem, podczas którego wierni jednoczą się z Chrystusem. Ta głęboka więź z Jezusem, uobecniona w hostii przechowywanej w tabernakulum, stała się źródłem duchowego wsparcia dla wielu ludzi, przypominając im o ciągłej obecności Boga wśród swojego ludu.

Podsumowanie

Tabernakulum to nie tylko miejsce przechowywania najświętszego sakramentu, ale przede wszystkim symbol obecności Chrystusa w Kościele. To przypomnienie o sakramentalnej naturze Eucharystii i o tym, że Bóg jest zawsze obecny wśród nas. Bez względu na wygląd czy lokalizację, każde tabernakulum w kościele jest źródłem wiary, nadziei i miłości.

FAQ

Tabernakulum to specjalna szafka z dwuskrzydłowymi drzwiami, w której przechowywana jest konsekrowana hostia, będąca ciałem Chrystusa. W wielu kościołach, tabernakulum umieszczano nad lub w pobliżu głównego ołtarza, podkreślając tym samym centralne miejsce Eucharystii w życiu Kościoła. To miejsce, gdzie wierni mogą się schronić w modlitwie i czcić obecność Chrystusa.

Wielu artystów i rzemieślników, tworząc tabernakulum, czerpie inspiracje z różnych ważnych symboli chrześcijańskich. Popularnym nawiązaniem jest kształt rotundy, który podkreśla centralność Eucharystii w życiu wiernych. Inne tabernakula mają kształt nawiązujący do arki przymierza, co dodatkowo podkreśla sakralny charakter przechowywanej w nich hostii.

Tak, w dawnych czasach praktyka przechowywania ciała pańskiego w domach była stosunkowo częsta, głównie jako wiatyk dla chorych w sytuacjach zagrożenia życia. Jednak z czasem Kościół uznał potrzebę centralizacji przechowywania Najświętszego Sakramentu w kościele, aby lepiej chronić go przed ewentualnymi profanacjami i zapewnić wiernym stałe miejsce do adoracji.

Ocena atrakcji:

5/5 - (9 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Co to jest niepokalane poczęcie? Kim jest Maryja Niepokalana?
Co to właściwie jest „niepokalane poczęcie”? Kiedy mówimy o niepokalanym...
Co oznacza słowo hosanna? Definicja i znaczenie słowa Hosanna
Hosanna – pochodzenie i historia słowa Kiedy myślimy o hosanna,...
Księga Henocha – apokryficzna księga Henocha
Co to jest Henoch i dlaczego Księga Henocha jest tak...
Kainowe znamię: czym jest znamię Kaina?
Kim byli Kain i Abel? Kain i Abel byli synami...