Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym?

Ocena:

5/5 - (12 ocen)
Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym?

Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym? Co oznacza: kładę na Syjonie kamień węgielny?

Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym? A więc wkraczasz w tajemniczy świat biblijnych metafor, próbując zrozumieć, jakie miejsce zajmuje Jezus w tej wielkiej mozaice wierzeń. Zacznijmy od tego, że kamień węgielny to fundament, pierwszy krok w budowie. Tak samo jest z wiarą w Chrystusa – stanowi on podstawę, na której opierają się wszystkie nasze przekonania. Ten artykuł pomoże Ci zgłębić to zagadnienie, zrozumieć, dlaczego Jezus Chrystus jest tak ważny i jak wpływa to na nasze życie.

Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym? Czy Jezus stał się kamieniem węgielnym?

Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym całej budowli wiary chrześcijańskiej, co jest głęboko zakorzenione w pismach Nowego Testamentu. Werset z 1 Piotra (1 P) wyraźnie mówi: „Przystępując do Niego, kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz u Boga wybranego, drogocennego”. Ten kamień żywego, jak jest wspomniany, odnosi się do Jezusa, który stał się głównym kamieniem, zwornikiem, dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Psalm 118, często cytowany przez biblistów, podkreśla, że kamień, który stał się kamieniem narożnym, to kamień odrzucony przez budujących. To jest metafora tego, jak Żydzi odrzucili Jezusa, mimo że był On przeznaczony do bycia kamieniem węgielnym naszej wiary.

Jezus jest kamieniem wypróbowanym, czymś, co zostało przetestowane i uznane za solidne. Współczesny chrześcijanin, zbliżając się do Jezusa, staje się częścią nowej świątyni, zbudowanej na tym niewzruszonym fundamencie. Jezus mówi do nas przez te pisma, zachęcając nas, abyśmy byli niby żywe kamienie, budując duchową świątynię wraz z Nim. Apostoł Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich (Dz), że „nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym moglibyśmy być zbawieni” niż imię Jezusa. Jesteśmy ochrzczeni w Jego imieniu i stajemy się współobywatelami świętych i domownikami Boga.

Chociaż byliśmy kiedyś obcymi, teraz, dzięki Jezusowi, jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jak jest napisane w Liście do Efezjan (Ef), „jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga”. W księdze Rzymian (Rz) podkreślono, że jako że jesteście ludem Bożym, jesteście budowani na fundamencie apostołów i proroków, z Jezusem Chrystusem jako głównym kamieniem węgielnym. To podkreśla fakt, że każdy z nas, kiedy zbliża się do Jezusa, przestaje być obcy i staje się częścią królewskiego kapłaństwa, narodem świętym.

Gdy rozważamy te nauki, warto zastanowić się nad słowami Piotra z Księgi Dziejów, które podkreślają, że nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy znaleźć zbawienie. Jezus stał się kamieniem, o który wielu się potyka, ale dla tych, którzy w Niego wierzą, jest on kamieniem wypróbowanym, solidnym fundamentem dla ich wiary.

Czym jest kamień węgielny w kontekście biblijnym?

Początki, fundamenty, klucz do zrozumienia — to wszystko zawarte jest w pojęciu kamienia węgielnego. W świecie biblijnym kamień węgielny to nie tylko fizyczny element architektoniczny. To symbol początku, fundamentu i stałości. Kamień węgielny oznacza, że coś jest ważne, centralne i kluczowe.

W biblijnym kontekście kamień węgielny jest używany jako metafora opisująca ważność i centralne miejsce Jezusa Chrystusa w wierzeniach chrześcijan. Według Biblii kamieniem, który „odrzucić” budujący, stał się kamieniem węgielnym. Jest to odniesienie do odrzucenia Jezusa przez Żydów, ale jednocześnie jego wywyższenia przez Boga.

Dla wielu kamień ten jest fundamentem ich wiary, tym, na czym budują swoje życie. Apostoł Piotr mówi, że wierzący są jak „żywe kamienie”, budując świątynię duchową.

Czym jest kamień węgielny w kontekście biblijnym?

Dlaczego Chrystus jest kamieniem węgielnym kościoła?

Kiedy przeglądamy strony Biblii, napotykamy na wiele odniesień do Jezusa jako kamienia węgielnego. Dzieje Apostolskie mówią, że „kamieniem, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym”. To potwierdza, że mimo iż Jezus został odrzucony przez wielu, stał się podstawą dla nowego porządku świata.

W 1 Piotra czytamy, że Jezus jest „żywym kamieniem”, a wierzący są „żywymi kamieniami”, budującymi duchową świątynię. To wskazuje, że Jezus jest fundamentem, a my, wierzący, jesteśmy częścią tej budowli, współtworząc królestwo Boże na ziemi.

Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, że wierzący są „zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”. To oznacza, że Jezus jest centralnym punktem, wokół którego wszystko się kręci, jest źródłem i fundamentem naszej wiary.

Jakie są konsekwencje odrzucenia kamienia węgielnego?

Znane jest powiedzenie: „Kamieniem, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła”. To jest odniesienie do tego, jak Jezus, odrzucony przez wielu, stał się najważniejszym elementem w Bożym planie zbawienia.

Odrzucenie Jezusa przez Żydów miało głębokie konsekwencje. Dla wielu stał się „skałą zgorszenia”. Odrzucili Go, nie rozpoznając Jego prawdziwej tożsamości jako Mesjasza. Jednak dla tych, którzy przyjęli Go, stał się On kamieniem węgielnym ich wiary, źródłem zbawienia.

Ważne jest, by nie odrzucać tego, co Boże. Odrzucenie kamienia węgielnego to odrzucenie fundamentu, na którym można zbudować trwałe i spełnione życie.

W jaki sposób możemy być „żywymi kamieniami” w świątyni Bożej?

Jako wierzący, jesteśmy wezwani, by być „żywymi kamieniami„, aktywnymi i żywotnymi elementami w królestwie Bożym. W 1 Piotra czytamy, że mamy stanowić „święte kapłaństwo”, składając „duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. To oznacza aktywną służbę, oddanie i zaangażowanie w sprawy Boże.

Bycie „żywym kamieniem” to nie tylko pasywna wiara, ale aktywne uczestnictwo w społeczności wierzących, budując wspólnotę opartą na miłości, wzajemnym wsparciu i służbie innym.

Podsumowanie

Jezus Chrystus jako kamień węgielny jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Dla wielu stanowi podstawę, na której opierają swoje życie. Jako wierzący jesteśmy wezwani, by być „żywymi kamieniami”, budującymi duchową świątynię, która oddaje chwałę Bogu i służy innym. Nie zapominajmy o ważności tego fundamentu i o tym, jak możemy aktywnie uczestniczyć w budowie królestwa Bożego na ziemi.

FAQ

Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym w doktrynie chrześcijańskiej. Ten termin pochodzi z księgi psalmów i odnosi się do kamienia, który stanowi fundament i narożnik całej struktury. Mówi pismo, że Jezus, choć został wprawdzie odrzucony przez ludzi, stanowi solidną opokę, na której opiera się wiara chrześcijańska.

Ofiarowanie Jezusa miało kluczowe znaczenie dla zbawienia całemu ludowi. Wg ewangelii wg Jana (WJ), Jezus, będący w Jeruzalem, został ukrzyżowany, by stać się doskonałą ofiarą za grzechy ludzkości. Jego śmierć i zmartwychwstanie miały na celu przynieść zbawienie wszystkim, którzy w Niego wierzą.

Wydarzenie w Kanach Galilejskiej jest pierwszym publicznym cudem Jezusa i podkreśla Jego boskie posłannictwo. Pomimo że mógłby zostać uznany tylko za nauczyciela czy proroka, w Kanach pokazał, że jest czymś więcej – że ma moc zmieniać rzeczywistość, potrafi zmiażdżyć oczekiwania i przynieść nadzieję tam, gdzie ludzie jej nie widzą.

Ocena atrakcji:

5/5 - (12 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Kim były duchy w więzieniu?
Co to są te duchy? Zacznijmy od samego początku. Skoro...
Kiedy nastąpi zmartwychwstanie? Kiedy drugie zmartwychwstanie?
Czy zmartwychwstanie już nastąpiło? Pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać,...
Co to jest Kazanie na Górze?
Kazanie na Górze – w skrócie, co to właściwie jest?...
Jakich cudów dokonał Jezus? Cuda dokonane przez Jezusa
Jakie cuda dokonał Jezus w Ewangelii? Ewangelie są pełne opisów...