Godzinki, czym są godzinki? Modlitwa godzinki

Ocena:

5/5 - (10 ocen)
Godzinki, czym są godzinki? Modlitwa godzinki

Godzinki, czym są godzinki? Modlitwa godzinki. Godzinki o niepokalanym poczęciu najświętszej Maryi Panny

Godzinki — modlitwa niezwykle ceniona w polskiej tradycji, której korzenie sięgają średniowiecza. Odkryj tajniki tej pięknej liturgii, która jest hołdem dla niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie są godzinki, jak je odmawiać i dlaczego mają tak ważne miejsce w sercach wielu wierzących.

Co to są godzinki?

Godzinki to staropolska nazwa dla modlitwy, która jest częścią liturgii godzin brewiarzowych. Ułożona została w XIV i XV wieku głównie przez franciszkaninów. Modlitwa ta była podzielona na siedem części, odpowiadających konkretnym godzinom dnia, stąd jej nazwa.

Jutrznia, tercja, nieszpory, kompleta… te określenia mogą brzmieć obco, ale dla wielu wierzących są one fundamentem duchowej rutyny. Modlitwa godzinkami pozwala wiernym wejrzeć głęboko w tajemnicę chwały trójcy świętej.

Modlić się godzinkami to nic innego jak śpiewać chwałę Bogu, prosić o jego opiekę i zachować się w zgodzie z jego naukami. Dzięki temu, nabożeństwo to staje się mostem łączącym człowieka z boskością.

Dlaczego warto odmawiać godzinki?

Z pewnością wielu z nas zastanawia się, dlaczego w kościele katolickim tak wielkie znaczenie ma odmawianie godzinek. Godzinki pozwalają nam głębiej pojąć tajemnicę trójcy świętej i jej niezwykłej chwały.

Odmawiając godzinki, nie tylko składamy hołd Bogu, ale także uczymy się bardziej świadomego podejścia do życia. Właśnie przez takie praktyki, jak godzinki, wierny może lepiej zrozumieć nauki Jezusa Chrystusa i wypełniać je w codziennym życiu.

Dlatego tak ważne jest, aby każda parafia rzymskokatolicka zachęcała swoich wiernych do tej modlitwy. Dzięki temu wierni mają szansę głębiej wejrzeć w tajemnicę świętej trójcy.

Dlaczego warto odmawiać godzinki?

Jak odmawiać godzinki?

Jeśli zastanawiasz się, jak odmawiać godzinki, nie martw się! Współczesne modlitewniki, dostępne w wielu parafiach rzymskokatolickich, zawierają dokładne wskazówki. Kluczową rolę odgrywają tu różne części liturgii godzin brewiarzowych: psalmy, wersety, responsoria.

Ważne jest, aby podczas odmawiania godzinek skupić się na ich treści. To nie jest tylko recytowanie słów, ale głęboka rozmowa z Bogiem. Prosimy, aby Bóg dał nam siłę, aby zachować się w zgodzie z Jego naukami, i prosimy o Jego błogosławieństwo.

Niechaj da nam okiem miłosierdzia doświadczyć Jego miłości i opieki. Niechaj przez wstawiennictwo matki Bożej, będziemy mogli doświadczyć Jego łaski.

Czym są godzinki o niepokalanym poczęciu najświętszej Maryi Panny?

Godzinki o niepokalanym poczęciu NMP to wyjątkowa forma modlitwy, która koncentruje się na tajemnicy niepokalanego poczęcia najświętszej panny. Wierni dzięki tej modlitwie mogą lepiej zrozumieć rolę Maryi w historii zbawienia i Jej niezwykłe znaczenie dla kościoła katolickiego.

Niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy jako wyjątkowy akt łaski Boga, który przez niepokalane poczęcie najświętszej Maryi Panny przygotował dla Jezusa Chrystusa idealne miejsce na ziemi. To niezwykła chwila, kiedy Bóg zachował Maryję od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Godzinki tekst modlitwy

NA JUTRZNIĘ

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawiaj Pani świata, niebieska królowa,
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani na pomoc świata spiesz się, zbaw nas złości.
Ciebie Monarcha wieczny, od wieków swojemu,
Za matkę obrał Słowu jednorodzonemu:
Przez które ziemi okrąg i nicba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie.

V. Przejrzał ją Bóg i wybrał ją sobie,
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Święta Maryjo królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

NA PRYMĘ

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwieczncmu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś matką wszech żyjących, tyś jest świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakóba, tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką, i port nieomylny.

V. Sam ją stworzył w Duchu świętym,
R. I wylał ją na wszystkie dzieła rąk swoich.
V. Pani wyłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Święta Maryjo królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

NA TERCYJĘ

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów Boskim ogniem gorejąca,
Różdżko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał by przywara grzechu nie postała w tobie.

V. Ja mieszkam na wysokościach,
R. I tron mój w słupie obłoku.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Święta Maryjo królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

NA SEXTĘ

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwieczncmu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą niedotkniona.
Miasto pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno napełniona.

V. Jako lilija między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Święta Maryjo królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

NA NONĘ

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwieczncmu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa, basztami i bronią zmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca,
I Abizag prawego Dawida grzejąca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Marya powiła.

V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
R. A zmaza pierworodna nigdy w tobie nie była.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Święta Maryjo królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

NA NIESZPORY

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego przedwieczncmu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.Przybądź nam miłościwa i t. d., jak na Prymie.

Hymn

Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niezmierny od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje,
W poczęciu swem jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

V. Jam sprawiła na niebie aby wschodziła światłość nieustająca,
R. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Święta Maryjo królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

NA KOMPLETĘ

Niech nas Pani twą proźbą do siebie nawróci
Jezus, Syn Twój, a swój gniew niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa itd. jak na Prymie.

Hymn

Witaj matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Bramo rajska, niemocnych zdrowie, w twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

V. Olej wylany o Maryja Imię twoje,
R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się

Święta Maryjo królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem okiem miłosierdzia twego, a uproś nam u Syna twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych; abyśmy, którzy teraz święte twoje i niepokalane poczęcie nabożnem sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli: co niechaj da ten któregoś ty Panno porodziła, Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. R. Amen.

Polecenie Godzinek

Z pokłonem Panno święta ofiaruję tobie,
Te godzinki ku większej czci twej i ozdobie:
Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Maryją przybyła.

ANTYFONA

Tać jest różdżka, w której ani sęk pierworodny,
ani skaza uczynkowej winy nie postała.

V. W poczęciu twojem Panno niezmazanaś była,
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się

Boże któryś przez niepokalane Panny Maryi poczęcie, godne Synowi twojemu mieszkanie zgotował: prosimy cię; aby jakoś ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wszelakiej zmazy zachował, takeś nam też za jej przyczyną niepokalanemi przyjść do siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. R. Amen.

Podsumowanie

Godzinki to nie tylko piękna tradycja, ale również sposób na głębokie przeżycie wiary. Dzięki nim wierni mogą jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga i lepiej zrozumieć tajemnicę trójcy świętej oraz niepokalanego poczęcia NMP. Warto więc sięgnąć po modlitewnik i włączyć godzinki do swojej duchowej rutyny. Amen.

FAQ

Godzinki to forma modlitwy, która ma głębokie korzenie w tradycji katolickiej. Jej kluczowym aspektem jest głębokie połączenie z Trójcą Świętą, gdzie „króluje w trójcy świętej jedyny” i „ojcem i duchem świętym żyje”. W kontekście godzinek często przypomina się o niepokalanym poczęciu najświętszej, gdzie Bóg, poprzez swą łaskę, pozwolił Matce Boskiej być wolnej od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Modlitwa godzinek jest też hołdem składanym synowi Bożemu, a przez wstawiennictwo Matki Boskiej wierzymy, że zostajemy zbliżeni do Jezusa, któregoś ty, Panno, dla przewidzianej śmierci tegoż syna od wszelkiej zmazy zachował.

Tak, choć godzinki można odmawiać wszędzie, istnieją sanktuaria, które są uważane za szczególnie ważne dla tej formy modlitwy. Jednym z takich miejsc jest jasna góra — ważne miejsce kultu w Polsce. Modlenie się o świcie w takim sanktuarium, czy podczas pielgrzymki, potęguje duchowe przeżycia.

Tradycja godzinek ma wiele wieków i została ukształtowana przez wielu świętych i teologów. Jednym z ważniejszych postaci, który przyczynił się do jej rozwoju, był franciszkanin. Przy odmawianiu godzinek używa się specjalnego modlitewnika, nazywanego również brewiarzem, który zawiera odpowiednie psalmy (ps) i inne modlitwy. Odmawianie godzinek jest nie tylko zasługą dla jednostki, ale również stanowi cenny wkład w życie całej wspólnoty kościelnej.

Ocena atrakcji:

5/5 - (10 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej...
Czym jest modlitwa wstawiennicza?
Co to jest modlitwa wstawiennicza? Gdy mówimy o modlitwie wstawienniczej,...
Czym jest moc modlitwy?
Modlitwa – rozmowa z Bogiem Kiedy modlimy się, wchodzimy w...
Kim jest anioł Pański? Modlitwa Anioł Pański
Dlaczego odmawiamy modlitwę do maryji? W tradycji chrześcijańskiej maryja ma...