Modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych

Ocena:

5/5 - (24 ocen)
Modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych

Modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych. Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych — święta Rita.

Modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych to refren, który wielu z nas zna, lecz czy zastanawialiśmy się kiedyś, dlaczego właśnie do św. Rity zwracamy się w naszych ciemnych chwilach? Kto jest tą świętą kobietą, która staje się naszym przewodnikiem w sztormie, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne?

Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych – jakie warunki musi spełnić? Czy wystarczy tylko zwrócić się do świętej Rity? Czy nasze słowa mają moc, czy może to jest coś więcej, coś, co tkwi w sercu modlitwy, w głębokim przeżywaniu jej treści? Zaczynamy podróż po nieznanych stronach naszej duchowości, pełnej tajemnic i ukrytych skarbów, którą to podróż poprowadzi dla nas św. Rita. Czy jesteś gotów na to, aby wyruszyć w tę fascynującą podróż?

Kim była święta Rita? Patronka w sprawach beznadziejnych

Święta Rita z Cascia, urodzona w 1381 roku, była znaną postacią średniowiecznej religijności, powszechnie uważaną za patronkę w sprawach beznadziejnych. Ta niezwykła kobieta żyła w ciężkich czasach, kiedy konflikty i wojny były codziennością. Mimo to nigdy nie straciła wiary i nadziei. Jej życie było świadectwem głębokiego zaufania do Boga i nieustępliwej miłości do bliźniego.

Szczególnie interesująca jest historia, jak stała się „twoją przyczyną”. Zrozpaczona potrzebą duchową, zwróciła się do Boga z prośbą o szczególną łaskę. Modliła się nieustannie, a jej gorące prośby dotarły do niebios. Dzięki swej niezachwianej wierze i determinacji otrzymała łaskę, o którą prosiła. Od tamtej pory, jej postać stała się symbolem nadziei dla tych, którzy czują, że ich sytuacja jest beznadziejna. Jej imię jest wołaniem o pomoc dla tych, którzy pragną doświadczyć Bożej interwencji w swoim życiu, tak jak to miało miejsce w przypadku św. Rity.

Jak modlić się do świętej Rity?

Modlitwa do św. Rity nie jest sztywnym rytuałem, ale raczej serdecznym rozmówieniem się z tą świętą, która jest naszą orędowniczką przed Bogiem. Kluczem do tej modlitwy jest otwarcie serca i szczerość intencji. Przywołaj jej imię, zwróć się do niej jak do bliskiej przyjaciółki. Opowiedz jej o swoich zmartwieniach, smutkach, strachu czy beznadziei. Proś o jej wstawiennictwo, pomóż jej zrozumieć, czego pragniesz i czego potrzebujesz. Pamiętaj, że modlitwa do św. Rity nie zawsze musi oznaczać błaganie o cud. Często jest to prośba o siłę, pokój, cierpliwość i odwagę, aby stawić czoła trudnym okolicznościom. Pamiętaj, że modlitwa to nie tylko mówienie, ale także słuchanie. Pozwól sobie na moment ciszy, by usłyszeć, co św. Rita chce ci powiedzieć.

Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych do św. Rity?

Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych do św. Rity, to taka, która jest wyrażana z całego serca, w pełni ufności i oddania. Zwróć się do niej w duchu pokory, proś o jej wstawiennictwo i poprowadzenie przez ciemne chwile. Wyraź swoje zmartwienia i potrzeby, ale pamiętaj też, by prosić o siłę, pokój i mądrość, aby stawić czoła tym trudnościom. Wyrażaj swoją modlitwę nie tylko słowami, ale także uczynkami, pokazując swoją gotowość do zmian i zaakceptowania woli Bożej. Pamiętaj, że skuteczność modlitwy nie zależy od ilości powtórzeń czy formuł, ale od głębi serca, z którego płynie. Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych do św. Rity, to przede wszystkim modlitwa ufna, otwarta na Boże działanie i pełna miłości.

Modlitwa dziękczynna do św. Rity

Przychodzę dziś do ciebie, chwalebna i potężna święta Rito, z sercem głęboko wzruszonym i wdzięcznym.

W godzinie niebezpieczeństwa, w chwili kiedy moje szczęście i moich bliskich było zagrożone zwracałem się do ciebie błagając, ze smutnym sercem i z obawą. Błagałem ciebie, którą wszyscy zwą świętą od spraw beznadziejnych, adwokatką w wypadkach rozpaczliwych, ucieczką w ostatniej chwili! Moje zaufanie nie zostało zawiedzione.

Wracam do ciebie teraz już bez cierpienia w oczach, ale z radością i pogodą serca, aby ci okazać moją wdzięczność. Tę radość i ten pokój – tobie zawdzięczam, droga święta Rito, która wstawiłaś się w mej sprawie do Boga, mimo mej niegodności i za twoim pośrednictwem doznałem łaski, której pragnąłem.

Chciałbym lepiej wyrazić ci moją wdzięczność, która rozpiera moje serce, święta uzdrowicielko i pocieszycielko strapionych, ale wzruszenie, które daje mi szczęście z otrzymanej łaski po prostu paraliżuje moje wysiłki i mogę tylko szeptać: Dziękuję, święta Rito!

Dlatego, aby udowodnić w realny sposób moją wdzięczność, obiecuję ci rozpowszechniać z coraz większym zapałem cześć twego kultu i starać się, aby pokochali cię ci, którzy cię jeszcze nie znają, bo oni nie mieli szczęścia doświadczyć twej nieskończonej miłości.

Obiecuję ci pomagać, w miarę moich możliwości, w rozpowszechnianiu kultu na twą cześć i uczestniczyć jak najczęściej w uroczystościach odbywających się ku twojej czci, aby zasłużyć na pomoc niebieską i na twoją opiekę. Postanawiam od dnia dzisiejszego wykonywać z większą sumiennością i zapałem moje chrześcijańskie obowiązki.

Droga święta Rito, proszę przekaż Bogu te moje szczere postanowienia i podziękuj Mu w moim imieniu za doznaną łaskę. Proszę cię, nie opuszczaj mnie nigdy, miej mnie pod swoją świętą opieką, abym po doznaniu jej na tej ziemi mógł w przyszłości złączyć się z tobą w niebie, aby lepiej jeszcze wyrazić ci moją wdzięczność. Amen.

Modlitwa do świętej Rity

Św. Rito, która w życiowych trudnościach pokazywałaś, jak kierować się dobrem i miłością, proszę, abyś pomagała mi dobrze przejść przez życie doczesne i wspierała w tych wszystkich trudach z którymi się zmagam.

Twą cierpliwą miłość i poświęcenie Bóg nagrodził wieloma darami, więc ośmielam się prosić Ciebie, abyś wstawiała się za mną przed Bożym majestatem w niebie i wypraszała mi łaskę dobrego przeżycia i rozwiązania moich trudności, abym przez nie przybliżał(a) się do Boga, a nie oddalał(a).

Wzmocnij moją wytrwałość, abym czerpiąc przykład z Twojego życia, potrafił(a) nieustannie kierować się dobrem, gdy już tracę siłę i nadzieję. Wzmocnij moją wiarę, nadzieję i miłość, abym we właściwym świetle widział(a) to wszystko co mnie spotyka, a przez wierność Bogu potrafił(a) przygotować się na życie wieczne w niebie, razem z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi. Amen.

Modlitwa do świętej Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych

Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz świętej Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam, najlepszy Ojcze, będąc w takiej sytuacji i wraz ze świętą Ritą proszę o Twoją łaskę.

Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, co to cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną, święta Rito, o siłę w dźwiganiu mojego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym tobie dziękując i ciebie chwaląc, wraz z tobą wielbił nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

Skuteczna modlitwa do świętej Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych

O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę … (wymienić ją).

Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.

O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

Codzienna modlitwa do św. Rity

Święta Rito, która każdego dnia wiernie wypełniałaś swoje powołanie, proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym potrafił(a) odkrywać Boże piękno i dar w monotonii codzienności.

Wyproś mi łaskę dobrego przeżycia dzisiejszego dnia, abym przyjmował(a) wszystko, co mnie przybliża do Boga, odrzucał(a) to, co mnie od Niego oddala, i abym potrafił(a) odróżniać jedne rzeczy od drugich.

Pomóż mi podejmować mądre decyzje, bądź ze mną i wspieraj w trudach, abym dziś i każdego dnia przygotowywał(a) się do przyjęcia Ojczyzny Niebieskiej, gdzie spotkam się z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi. Amen.

Modlitwa do św. Rity, gdy wszystko zawodzi

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę… (wymienić ją).

I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do św. Rity o uzdrowienie

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Święta Rito, orędowniczko w sprawach trudnych, proszę Cię abyś była mi wsparciem i wymodliła u Pana łaskę dobrego zdrowia.

Błagam, uproś, aby wszelkie choroby, które trapią me ciało odeszły i nie pozostawiły w nim wielkiego spustoszenia.

Niech Bóg uleczy także moją duszę i umysł, bym mógł z pełną świadomością dostrzegać chwałę Pana i żadne złe emocje nie szargały mojego sumienia.

Święta Rito, sam Bóg uczynił Cię wsparciem dla wiernych, wspomóż, bym nigdy nie cierpiał z powodu pogarszającego stanu zdrowia.

Niech Pan, jeśli taka będzie Jego wola, da mi siłę, aby żadne dolegliwości, które kiedykolwiek by mnie spotkały, nie powodują u mnie nieznośnego utrapienia.

Wspomagaj mnie w każdym czasie i wypraszaj potrzebne łaski dla mnie.

Błagam o mądrość, bym umiał rozeznać wszystkie znaki zsyłane do mnie przez Pana, także te w postaci cierpienia. Proszę o pokorę, bym umiał być wdzięczny, kiedy Bóg mnie uleczy.

Niech w każdym dniu chwalę Pana za łaski, których mi udziela. Uproś wytrwałość dla mnie, bym codziennie potrafił doceniać zdrowie i dziękować za nie Stwórcy.

Proszę także o wiarę, bym zawsze ufał Bogu i nigdy nie schodził z drogi prowadzącej do zbawienia.

Amen.

Modlitwa do św. Rity o zdrowie

Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia dla ciężko chorego (wymieniamy imię chorego).

Proszę o to, świadom(a) mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity – patronki spraw po ludzku beznadziejnych.

Św. Rito, ufam, ze to Bóg sam chce, abyś była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Tobie zawierzam chorego (ą) (wymieniamy imię chorego). Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem w jego (jej) intencjach. Jeśli jest taka wola Najwyższego, niech odzyska zdrowie. Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił mu (jej), żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.

Święta Rito, módl się za nami.

Modlitwa do św. Rity za dziecko

Św. Rito, która wiesz czym jest macierzyństwo i której tak bardzo zależało na dobru swoich dzieci. Proszę Cię, wstawiaj się za moimi dziećmi u Boga w niebie. Wypraszaj im łaski potrzebne do dobrego życia, nawrócenia i odkrycia najgłębszego sensu dla którego Bóg ich stworzył.

Niech Twe wstawiennictwo przed Bożym majestatem wyjedna im mądrość do podejmowania właściwych decyzji i odwagę w ich realizacji, niech chroni ich przed złem i bezpiecznie doprowadzi do nieba. Amen.

Modlitwa o donoszenie ciąży do św. Rity

O św. Rito, chwalebna moja opiekunko, która zostałaś dana swojej mamie w późnym wieku i która nosiłaś symbolicznie imię kwiatu, spójrz na twoją pokorną czcicielkę, która niedługo stanie się matką. Ty, która w tej samej sytuacji otrzymałaś dwukrotnie godność rodzicielską i prosiłaś, aby Bóg błogosławił owoc Twojego łona i sprawiał, aby synowie twoi wzrastali w bojaźni Bożej, uproś dla mnie u Pana łaskę oglądania moich dzieci i uznania ich jako daru niebios. Już teraz ofiaruję moje potomstwo Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanej Matce Bożej i oddaję je pod twoją przemożną opiekę. Św. Rito, wstawiaj się za mną u Pana, abym wypełniła w macierzyństwie Jego wolę. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity o poddanie się woli Bożej

Przemożna Orędowniczko u Boga, Święta Rito, jaśniejąca gwiazdo świętego katolickiego Kościoła, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, pociecho chorych i ubogich, podziwie świętych, wzorze świętości dla wszystkich stanów, wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa, świętymi bliznami naznaczona i świętym cierniem przeszyta, proszę Cię, wyjednaj mi u Boga zupełne poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach życia i dar rozpamiętywania Męki Bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa z taką pobożnością, z jaką ty u Króla w cierniowej koronie w duchu patrzyłaś. Wyjednaj mi u Boga, bym umiał za moje grzeszne życie odpokutować, odpuszczenia grzechów dostąpić, a potem mógł z Tobą Boga oglądać na wieki. Amen.

Dziękczynna modlitwa do świętej Rity za wysłuchanie prośby

Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem(am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem(am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia.  Amen.

Modlitwa narzeczonych o piękną rodzinę do świętej Rity

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za miłość, która zakwitła między nami, zaręczonymi. Dziękuję Ci za Twoją czułość i troskliwość wobec nas. Pomóż nam, za przykładem św. Rity, żyć razem w radości i wzajemnym wspieraniu się. Błogosław nam i naszym zamiarom, abyśmy mogli stać się szczęśliwą i zjednoczoną rodziną. Obdarzaj, Panie, nasze rodziny zaufaniem i pomóż nam w dokonywanych przez nas wyborach. A Ty, święta Rito, patronko rodziny, wyproś dla nas u Boga zdrowie i czuwaj zawsze nad naszą miłością i szczęściem. Amen.

Modlitwa do świętej Rity o dobrą żonę

Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrej żony, abym mógł stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z żoną i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrym mężem i ojcem; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiał czekać na właściwą osobę, ale też i robił to, co mogę, aby ją spotkać. Amen.

Modlitwa do świętej Rity o dobrego męża

Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrego męża, abym mogła stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z mężem i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrą żoną i matką; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiała czekać na właściwą osobę, ale też i robiła to, co mogę, aby ją spotkać. Amen.

Modlitwa żony do św. Rity

O św. Rito, ty będąc posłuszna rodzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą, by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki.

Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracą, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra.

Niech nic nigdy nie zniszczy naszej zgody. Niech dom nasz będzie obdarzony pomyślnością, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość.

Przedstaw Panu tę modlitwę, o św. Rito i spraw, abyśmy, ja i mój mąż pewnego dnia mogli chwalić Boga w niebie. Amen.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Chwała Ojcu …

Modlitwa matki do św. Rity

O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez miłość św. Rity spójrz na mnie ponoszącą słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o Maryjo, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak bardzo cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Synem.

Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła św. Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci.

Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu! Uformuj moje serce na podobieństwo Twojego serca i spraw, aby moje dzieci widziały we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała je nauczyć kochać Ciebie i służenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Amen.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Chwała Ojcu …

Modlitwa do św. Rity o pokój w rodzinie

Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą rodzinę. Ty widzisz, Panie, jak jest poróżniona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć.

O Jezu, Królu Pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królowej Pokoju, i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy, świętej Rity, którą ubogaciłeś tak wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju niosąc go wszędzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę.

Ty, droga Święta, wyproś dla nas tę łaskę od Pana, a my będziemy wychwalać twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.

Modlitwa do świętej Rity w każdej potrzebie

O święta Rito, nasza patronko także w sprawach niemożliwych, opiekunko w sprawach beznadziejnych, proszę, aby Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego utrapienia i oddalił lęk, który dręczy moje serce.

Przez udręki, których sama tak często doświadczałaś w podobnych wypadkach, miej dla mnie, twojej czcicielki (twego czciciela), współczucie, gdy z ufnością proszę o twoje wstawiennictwo u Bożego Serca naszego Jezusa Ukrzyżowanego.

O święta Rito, kieruj moimi intencjami w moich pokornych modlitwach i gorących pragnieniach. Naprawiając przeszłe grzeszne życie moje i po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów moich, mam wielką nadzieję, że kiedyś w niebie będę cieszyć się Bogiem razem z tobą przez całą wieczność. Amen.

Święta Rito, patronko w sprawach beznadziejnych – módl się za nami.
Święta Rito, patronko w sprawach niemożliwych – przyczyń się za nami.

3 razy: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

FAQ

Święta Rita z Cascia, urodzona w 1381 roku, była niezwykłą kobietą, której życie było świadectwem głębokiego zaufania do Boga i nieustępliwej miłości do bliźniego. Stała się „twoją przyczyną” dzięki swojej niezachwianej wierze i determinacji. Modląc się nieustannie, otrzymała od Boga szczególną łaskę, o którą prosiła. Od tamtej pory, jej postać stała się symbolem nadziei dla tych, którzy czują, że ich sytuacja jest beznadziejna.

Modlitwa do św. Rity to serdeczne rozmówienie się z tą świętą, która jest naszą orędowniczką przed Bogiem. Zwróć się do niej jak do bliskiej przyjaciółki. Opowiedz jej o swoich zmartwieniach, smutkach, strachu czy beznadziei. Pamiętaj, że modlitwa do św. Rity nie zawsze musi oznaczać błaganie o cud. Często jest to prośba o siłę, pokój, cierpliwość i odwagę, aby stawić czoła trudnym okolicznościom.

Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych do św. Rity, to taka, która jest wyrażana z całego serca, w pełni ufności i oddania. Wyrażaj swoją modlitwę nie tylko słowami, ale także uczynkami, pokazując swoją gotowość do zmian i zaakceptowania woli Bożej. Pamiętaj, że skuteczność modlitwy nie zależy od ilości powtórzeń czy formuł, ale od głębi serca, z którego płynie.

Ocena atrakcji:

5/5 - (24 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej...
Czym jest modlitwa wstawiennicza?
Co to jest modlitwa wstawiennicza? Gdy mówimy o modlitwie wstawienniczej,...
Czym jest moc modlitwy?
Modlitwa – rozmowa z Bogiem Kiedy modlimy się, wchodzimy w...
Kim jest anioł Pański? Modlitwa Anioł Pański
Dlaczego odmawiamy modlitwę do maryji? W tradycji chrześcijańskiej maryja ma...