Modlitwa o dobry dzień w pracy, modlitwa przed pracą

Ocena:

5/5 - (27 ocen)
Modlitwa o dobry dzień w pracy

Modlitwa o dobry dzień w pracy, modlitwa przed pracą o powodzenie w pracy i błogosławieństwo Boga Ojca

Modlitwa o dobry dzień w pracy — czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak taka prośba może wpłynąć na twoje doświadczenia zawodowe? Z pewnością masz na celu powodzenie w pracy. Każdego dnia budzisz się z myślą, żeby robić coś wartościowego, coś, co przynosi satysfakcję nie tylko tobie, ale również ludziom dookoła ciebie. Ale jak często zdarza ci się modlić o błogosławieństwo przed rozpoczęciem dnia? Ta modlitwa to nie tylko pobożne życzenie, to narzędzie, które pomaga skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Przypomina o sile ducha, której potrzebujesz do osiągnięcia celów i o wyjątkowej roli, jaką odgrywa każdy z nas na swoim stanowisku. Czy więc modlitwa przed pracą może być sekretnym składnikiem twojego sukcesu zawodowego? Pora to sprawdzić.

Modlitewnik na nowy dzień w pracy do anioła stróża?

Zaczynając dzień od modlitwy porannej, wprowadzasz spokój i skupienie do kolejnych godzin, które mają nadejść. „Dobry Ojcze, Jesteś w niebie, a ja tutaj, na ziemi, stoję przed Tobą z prośbą o dobry dzień w pracy, który mi przynosisz„. To forma modlitwy, w której czynić możemy więcej niż tylko prosić — to czas, kiedy możemy dziękować za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy. Wiesz, co robić, Panie Jezu, aby napełnić nas pocieszeniem, cierpliwością i pokorą, jakie są potrzebne, aby sprostać trudnym momentom, które mogą nas spotkać.

Odmów tę modlitwę do anioła stróża na początku dnia: „Panie Boże, proszę Cię o Boże prowadzenie. Udziel mi cierpliwości, aby radzić sobie ze wszystkimi problemami, które mogą się pojawić. Spójrz na osoby, którymi się borykam, na moich przełożonych, na tych, którymi współpracuję. Proszę Cię o uzdrowienie wszelkich konfliktów, które mogą podcinać skrzydła naszej wspólnej pracy. Nagródź mnie sprawiedliwie za pracę, którą wykonuję, i pozwól mi dostrzec sens życia w tym, co robię„.

Modlitwa jest także okazją do wywyższania i przechwalania królestwa niebieskiego, uświadamiając nam, że nasze ziemskie problemy są niewielkie w porównaniu z wiecznością. „Panie Jezu, pomóż mi rozwiązać według Twojej woli wszystkie problemy, które napotykam w swojej pracy. Pragnę, aby moja praca nie tylko przynosiła mi zadowolenie, ale była również źródłem Twego zadowolenia„. Pragniemy, aby nasza modlitwa o dobry dzień w pracy była nie tylko prośbą o osobiste szczęście, ale również okazją do większej chwały Bożej.

Modlitwa przed pracą o błogosławieństwo Boga Ojca

Boże, nasz Ojcze, Tobie zawierzam moje dzisiejsze obowiązki, pracę i trud całego dnia. Racz pobłogosławić moje wysiłki, aby przyniosły dobre owoce miłości, ku Twojej chwale. Amen.

Kochany Boże Ojcze, bądź ze mną dzisiejszego dnia, wspierając mnie:
energią miłości potrzebną do zmierzenia się z moją pracą,
wytrwałością w miłości potrzebną do tego, żeby wykonywać pracę dobrze,
ofiarą miłości, która pomoże mi pracować ciężko:
nawet jeśli nikt mojej pracy nie zobaczy
nawet jeśli nikt mojej pracy nie pochwali
nawet jeśli nikt mojej pracy nie uszanuje
bym nie zapominał o Miłości, która pozwoli, że będzie ze mną łatwo żyć i pracować.
Pomóż mi dzisiejszego dnia być otuchą dla smutnych
Pomóż mi dzisiejszego dnia być przyjacielem dla samotnych
Pomóż mi dzisiejszego dnia zachęcić tych, którzy są zniechęceni
Pomóż mi dzisiejszego dnia pomóc tym, którzy są w potrzebie
Pomóż mi dzisiejszego dnia wzmocnić tych, którzy są słabi
Niech Twój Święty Duch doda mi sił w Miłości Prawdziwej przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

Modlitwa do św. Józefa patrona pracy
Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących,
uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty,
w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy:
bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania,
bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga,
upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga,
bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie,
nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami;
bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie,
mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony,
ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu,
tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa,
wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie.
To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa o dobry dzień w pracy

Boże, daj mi dzisiejszego dnia:

energię potrzebną do zmierzenia się z moją pracą,
wytrwałość potrzebną do tego, żeby wykonywać ją dobrze,
samodyscyplinę, która pomoże mi pracować ciężko:

nawet jeśli nikt mojej pracy nie zobaczy,

nawet jeśli nikt mojej pracy nie pochwali,

nawet jeśli nikt mojej pracy nie uszanuje,

samodyscyplinę, która pozwoli mi wyprodukować wszystko najlepiej jak potrafię,

uprzejmość, która pozwoli, że będzie ze mną łatwo żyć i pracować.

Pomóż mi dzisiejszego dnia być otuchą dla smutnych.
Pomóż mi dzisiejszego dnia być przyjacielem dla samotnych.
Pomóż mi dzisiejszego dnia zachęcić tych, którzy są zniechęceni.
Pomóż mi dzisiejszego dnia pomóc tym, którzy są w potrzebie.
Pomóż mi dzisiejszego dnia wzmocnić tych, którzy są słabi

Niech Twój Święty Duch doda mi sił i odwagi
przez Chrystusa Pana naszego, amen.

Modlitwa do Boga Ojca o udany dzień w pracy

Boże Ojcze oddaje Ci mój dzisiejszy dzień w pracy. Proszę Cię o wszystkie potrzebne łaski, które pomogą mi wykonać należycie moje obowiązki.

W szczególności proszę o:

Zapał, motywację oraz energię, abym moją pracę wykonywał z uśmiechem na twarz i abym tą dobrą energię rozprzestrzeniał na moich współpracowników. Uczyń Panie moją pracę miłą Tobie, oddaje Tobie ten czas pracy i chęć rozpocząć dzień razem z Tobą.

Proszę Cię Ojcze o Ducha Świętego dla moich przełożonych/podwładnych aby oni wykonywali swoje obowiązki z zapałem. Wzywam Ducha Świętego, aby stworzył z nas zgrany zespół, abyśmy się wzajemnie wspierali w wyzwaniach dzisiejszego dnia.

Proszę Cię Panie o to, abym widział potrzeby ludzi z którymi będę współpracował, abym nie stał się zbyt skoncentrowany na wynikach. Proszę aby ludzie z którymi będę dzisiaj pracował dobrze się czuli w moim towarzystwie, abym mógł służyć im swoją wiedzą i doświadczaniem.

Amen.

Modlitwa przed pracą do Świętego Michała Archanioła

O wielki Książę Niebieski,
najwierniejszy Stróżu Kościoła,
święty Michale Archaniele,
oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć,
powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,
staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich,
wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem,
otwierając się na działanie Ducha Świętego w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając w miłości Jego wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg? W imię Boga Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca, z tego pomieszczenia, z tego budynku, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do mojej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam w Imię Jezusa Chrystusa i mocą Jego Najświętszej Krwi: oddalcie się i nie wracajcie więcej.
Amen.

Modlitwa o dobry dzień w pracy do św. Józefa

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie,
w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę.
Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała.

Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich.

Amen.

Modlitwa przed pracą do bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Ojcze najlepszy, przez wstawiennictwo Błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego proszę Cię gorąco, naucz mnie sumiennie wypełniać obowiązki, choć często są one szare i monotonne. Nie pozwól mi uciekać od nich w pogoni za kuszącymi i łatwymi atrakcjami. Boże, daj mi Twoje światło, abym wiedział, co w danej chwili jest najważniejsze i obdarz siłą, abym zawsze szedł za tym. Panie, otwórz mnie całkowicie na Twoje działanie i uczyń ze mnie człowieka odpowiedzialnego, aby losy Królestwa Bożego na ziemi w każdej chwili mojego życia były dla mnie najważniejsze.

Amen.

FAQ

Zaczynając dzień od modlitwy porannej, możesz wprowadzić spokój i skupienie do kolejnych godzin. Prośba o dobry dzień w pracy jest nie tylko pobożnym życzeniem, ale narzędziem, które pomaga skoncentrować się na tym, co najważniejsze, i przypomina o sile ducha, której potrzebujesz do osiągnięcia celów.

Modlitwa może pomóc napełnić cię pocieszeniem, cierpliwością i pokorą, które są potrzebne do sprostania wszelkim problemom, które mogą spotkać cię w trakcie dnia. Pomaga również usprawnić twoje relacje z przełożonymi i osobami, z którymi współpracujesz, a także dać ci poczucie, że twoja praca ma sens i jest wartościowa.

Tak, modlitwa jest potężnym narzędziem, które może pomóc ci radzić sobie ze wszelkimi problemami w pracy. Prosząc o Boże prowadzenie i cierpliwość, możesz uzyskać pomoc w rozwiązaniu konfliktów i trudności, które mogą napotkać cię w trakcie dnia.

Ocena atrakcji:

5/5 - (27 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej...
Czym jest modlitwa wstawiennicza?
Co to jest modlitwa wstawiennicza? Gdy mówimy o modlitwie wstawienniczej,...
Czym jest moc modlitwy?
Modlitwa – rozmowa z Bogiem Kiedy modlimy się, wchodzimy w...
Kim jest anioł Pański? Modlitwa Anioł Pański
Dlaczego odmawiamy modlitwę do maryji? W tradycji chrześcijańskiej maryja ma...