Nowenna do Dzieciątka Koletańskiego

Ocena:

5/5 - (16 ocen)
Nowenna do Dzieciątka Koletańskiego

Nowenna do Dzieciątka Koletańskiego, Dzieciątka Jezus Koletańskiego. Kiedy jest dzień nowenny do Dzieciątka Koletańskiego?

Nowenna do Dzieciątka Koletańskiego… Czy to nie brzmi jak zaproszenie do spotkania z samym sercem wiary? Ale kiedy nadejdzie ten dzień, na który czekamy, by zanurzyć się w duchowej rozmowie, którą nazywamy nowenną? Ta starodawna praktyka kościelna, przesiąknięta tajemniczością i poczuciem świętości, ma swoje szczególne dni — ale kiedy to jest, i czym jest dla nas nowenna do Dzieciątka Koletańskiego? To nie jest po prostu data w kalendarzu, ale chwila, w której zbliżamy się do boskości w sposób niemalże intymny, otwierając nasze serca na miłość i litość, jakie niesie ze sobą figura Dzieciątka. Przez dziewięć dni nasze dusze stają się polem mistycznego dialogu. Czy jesteś gotów na taką duchową podróż?

Jak się odmawia nowennę do Dzieciątka Koletańskiego?

Odmawianie nowenny do Dzieciątka Koletańskiego zaczyna się od wejrzenia w głębię naszych serc i skierowania myśli ku Dziecięciu Jezus Koletańskiemu. W trakcie tych dziewięciu dni, kiedy każdego dnia zatrzymujemy się na chwilę, by zanurzyć się w cichej modlitwie, zjawiłeś się w ukryciu naszych dusz, Dzieciątko Jezu. W tych momentach, kiedy nasze serce zatrzymało się przy brzegu naprzeciw Ciebie, ożywia się ufność i nadzieja. I choć poddałeś się ludzkiej władzy, stając się synem człowieczym, w naszej modlitwie ufnością Cię błagamy, przynosząc wszystko, co nas niesie, wszystko, co nas trzyma.

Zwracamy się do Ciebie, mówiąc: „Dziecię Jezu Koletańskie, którą Cię proszę…” i wtedy mówimy o naszych prośbach, naszych marzeniach, naszych nadziejach. Bez względu na to, czy są to prośby o pokój, o zdrowie, o miłość, czy o cokolwiek innego, co jest nam bliskie sercu, każda prośba jest ważna. W tych chwilach głębokiej modlitwy zaczynamy czuć, że kiedyś będziemy mieć udział w Twojej wiecznej miłości i pokoju. To jest prawdziwa siła nowenny do Dzieciątka Koletańskiego — otwiera nasze serca na prawdę, że możemy mieć udział w tej wiecznej miłości, która jest samym Bogiem. To jest cel naszej modlitwy, naszej nowenny — ożywienie się ufności i nadziei, wiedza, że kiedyś będziemy mieć udział w tej wiecznej miłości, która jest Bogiem.

Kiedy jest dzień nowenny do Dzieciątka Koletańskiego?

Nowenna do Dzieciątka Koletańskiego ma swoje szczególne miejsce w liturgicznym kalendarzu Kościoła. To dziewięć dni modlitwy, które zwykle zaczynają się 16 grudnia i kończą 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia. Ten okres to czas szczególnej bliskości z Dzieciątkiem Jezus, moment, w którym otwieramy nasze serca na doświadczenie tej wyjątkowej tajemnicy, która kryje się w narodzeniu Boga w człowieczej postaci. Ten czas, chociaż pełen zgiełku i gorączki przygotowań do świąt, staje się okresem wyciszenia i skupienia na najważniejszym – na spotkaniu z Dzieciątkiem Jezus.

Modlitwa na każdy dzień do Dzieciątka Koletańskiego

Dzieciątko Jezu Koletańskie, bądź uwielbione za cuda i łaski, jakimi hojnie darzysz wszystkich, którzy z wiara i ufnością zwracają się do Ciebie. Tobie, o Jezu, nie obce jest cierpienie, ból i smutek. A ponieważ jesteś Miłością i Miłosierdziem, pocieszasz wszystkich strapionych i cierpiących, udzielając im szczodrze swych łask. Dlatego i ja z ufnością Cie błagam, wspomóż mnie w mojej potrzebie… Nie zważaj na moja niegodność i grzechy, lecz w ogromie swego miłosierdzia racz mnie wysłuchać. O Najświętsze Dziecię Jezu, uwielbiam Cie z całego serca i kocham nade wszystko. Bądź ze mną i błogosław mi. Najświętsza Panno Maryjo, Ty pierwsza ze wszystkich ludzi uwielbiałaś Boże Dziecię, ucz nas czcić i miłować Twego Boskiego Syna. A jak byłaś dla Bożej Dzieciny najlepsza z matek, tak i dla nas bądź Matka i prowadź nas do Jezusa. Amen.

Dzień pierwszy

Figurka Dzieciątka Jezus jest wykonana w drewnie (wysokość 60 cm). Mały Jezus jest ubrany w królewskie szaty:

Sukienkę i płaszczyk, a na głowie ma koronę. Prawa rączkę wznosi do błogosławieństwa, zaś w lewej trzyma jabłko – symbol władzy królewskiej. Figurka dotarła do Krakowa unoszona nurtem Wisły nie wiadomo skąd. Zatrzymała sie przy brzegu naprzeciw klasztoru sióstr koletek, reguły świętego Franciszka z Asyżu. Siostry wydobyły Figurkę z wody, przyniosły do klasztoru i umieściły na ołtarzyku w refektarzu. Od tego czasu zaczęły sie dziać liczne cuda, zwłaszcza nadzwyczajne uzdrowienia z różnych chorób. Wszyscy proszący otrzymywali potrzebne łaski, siostry doznawały szczególnej opieki, dlatego Figurka została otoczona wielka czcią i miłością.

Siostry z prostota wyznały: „My sie Nim cieszymy bardzo i zda nam sie, że żaden klasztor nie jest tak bogaty jako nasz, bo to nasze majętności, …skarby i dostatki i na niczym nam przy Opatrzności Tego Pana nie schodzi. Profesje i obłóczyny zawsze każda przed Nim czynimy… My i matki nasze i wszyscy ludzie, którzy sie do tego obrazu (figurki) z wielka ufnością udają, każdy skutek prośby swojej otrzyma”.

Niech wiec i w tobie ożywi sie ufność i nadzieja, że łaska, o która zamierzasz prosić w tej nowennie, z pewnością będzie ci udzielona, jeśli Bóg widzi w tym dobro twej duszy. Jeśli zaś nie jest to zgodne z Jego święta wola, otrzymasz inna łaskę potrzebna do twego zbawienia.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, obiecany Odkupicielu upadłej ludzkości – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, upragniony Zbawicielu świata – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, Wcielony Synu Boży – wielbimy Cie i miłujemy.

Prośby

Dzieciątko Boże, w ubogiej stajence betlejemskiej narodzone – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boże Dziecię, aby Twój pokój z nieba napełnił cały świat.

Dziecię Jezu Koletanskie, obdarz mnie duchem dziecięctwa Bożego i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny Wszechmogący wieczny Boże, który nas tak umiłowałeś, że swego Syna Jedynego zesłałeś na ziemie, naucz nas z należna czcią uwielbiać święte tajemnice Dzieciątka Jezus i wstępować w Jego ślady, abyśmy sie tobie podobali i otrzymali życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień drugi

Gdy Szwedzi napadli na Kraków (1655-1657), niszczyli kościoły, rabowali miasto. Spłonął także klasztor koletek; zostały tylko mury i ołtarz z figurka Dzieciątka Jezus. Zdziwieni tym Szwedzi nie ośmielili sie założyć tam stajni dla swych koni. Polecono wiec jednemu z nich usunąć Figurkę z ołtarza i wrzucić ja do Wisły. Szwed ów kilkakrotnie próbował spełnić rozkaz, ale nie mógł, bo Figurka mocno przylgnęła do jego reki. Gdy sie tak biedził, nadszedł Żyd, szklarz, poznał Figurkę, bo nieraz był zatrudniony w klasztorze, poprosił wiec żołnierza, by mu ja sprzedał. Szwed chętnie sie jej pozbył za piec czeskich. Żyd zaniósł Figurkę do domu i powiedział do żony: „Schowaj to, będziemy za to mieć pieniądze, jak sie uspokoi w Krakowie”.

Po odejściu Szwedów Żyd zaniósł Figurkę do klasztoru świętego Józefa, gdzie siostry bernardynki z radością ja kupiły za 50 złotych. Jednak niedługo cieszyły sie nią, gdyż koletki dowiedziały sie o tym i zażądały zwrotu Dzieciątka. Mimo próśb i nalegań koletek bernardynki nie chciały sie rozstać z Dzieciątkiem. Wówczas w nocy ukazał sie Pan Jezus we śnie przełożonej, wikarii i czterem radnym klasztoru świętego Józefa, każdej z osobna, mówiąc: „Córki moje, jeśli Mnie nie oddacie tam, kedy Mnie sie miejsce upodobało, tedy wszystkie ciężko zachorowawszy wymrzecie”. Zaraz też wymienione zakonnice ciężko zachorowały.

Rano, nie czekając dalszych następstw, ubrano odświętnie Figurkę i w uroczystej procesji ze świecami siostry odniosły ja do klasztoru koletek. Wtedy chore bernardynki wyzdrowiały. Niech ten przykład nauczy nas nie pragnąc tego, co maja inni, tak z dóbr duchowych jak i doczesnych, ale z wdzięcznością przyjmować wszystko, co nam Bóg daje, a On każdemu daje tyle, ile mu potrzeba do zbawienia. Szczególnie hojnie udziela swych łask tym, którzy ich nie marnują.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, największy Miłośniku ludzi – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, Niepokalany Baranku za grzechy świata – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, najpiękniejszy spośród synów ludzkich – wielbimy Cie i miłujemy.

Prośby

Dzieciątko Boże, w pieluszki spowite i złożone w żłobie – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boskie Dziecię, abyśmy we wszystkim szukali gorliwie Twej chwały.

Dziecię Jezu Koletanskie, użycz mi ducha prostoty i pokory, i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Dzień trzeci

Gdy Pan Jezus powrócił na wybrane przez Siebie miejsce, do klasztoru koletek, znów udzielał proszącym swych łask, które niejednokrotnie były cudowne. Siostra koletka pisze, że dzięki figurce Dzieciątka Jezus co dzień większe, a większe łaski Boże sie szerzą, a największa jest ta, że nas ubogie sługi swoje Bóg żywi i opatruje… i od morowego powietrza zachował”.

Cudownej łaski doznał też pan Anczerowicz, mieszkaniec Kazimierza, który kilkanaście lat cierpiał na nogi. Przyprowadzony do furty klasztornej, po gorącej modlitwie i złożeniu obietnicy ofiarowania srebrnych nóżek i świec jako wotum, odszedł do domu zdrowy i kalectwo już nigdy nie powróciło.

Również obecnie Dzieciątko Jezus udziela podobnych łask. Na przykład w roku 1946 panu S. z Krzyżowa na Ziemiach Odzyskanych koń złamał nogę. Odwieziono go do szpitala, lecz lekarz był chory i operacja odbyła sie za kilka dni. Po upływie 6 tygodni zdjęto gips i okazało sie, że noga sie nie zrosła, a co gorsza – kość przebiła skórę.

Lekarz jednak nie chciał sie podjąć drugiej operacji i w takim stanie odesłał chorego do domu.

Gdy położono go do łóżka, stopa opadła w bok. Sąsiedzi radzili mu, by udał sie do większego szpitala, ale brak pieniędzy nie pozwolił na to. Chory, ufny w pomoc Boża, poprosił o sprostowanie i zabandażowanie nogi, a sam zaczął sie gorąco modlić, odprawiając kilka razy nowennę do Dzieciątka Koletańskiego. Po miesiącu mógł już chodzić. Noga zrosła sie dobrze.

Chociaż wolno nam prosić o uwolnienie od jakiegoś kalectwa lub cierpienia, to jednak powinniśmy sie poddać woli Bożej odnośnie wysłuchania naszej prośby. Pan Jezus sam dał nam tego przykład, gdy modlił sie w Ogrójcu:

„Wszakże nie moja, ale Twoja wola niech sie stanie”.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie wszystkich narodów – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, upragniony Pośredniku ludzi – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Nauczycielu świętości – wielbimy Cie i miłujemy.

Prośby

Dzieciątko Boże, adorowane najpierw przez Dziewicza Matkę i świętego Józefa – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boże Dziecię, abyśmy we wszystkim pragnęli sie Tobie podobać.

Dziecię Jezu Koletanskie, użycz mi daru dobrej modlitwy i udziel łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Dzień czwarty

Do Dzieciątka Jezus udawały sie także kobiety z prośba o upragnione potomstwo, o zdrowie dla dzieci lub dobre ich wychowanie i żadna nie odchodziła bez pociechy. I tak np. pani Franciszkowa Zacharlina z Krakowa zaznała wiele cierpień, gdyż umarło jej kolejno trzynaścioro dzieci. Wychowała sie dopiero ostatnia córka, gdy została ofiarowana Dzieciątku. W roku 1987 pani G. z okolic Brzeska, z powodu trudnego porodu przewieziona do Krakowa, po urodzeniu dziecka była umierająca na skutek uszkodzenia wątroby i zaprzestania pracy nerek. Lekarze byli bezradni, orzekli, że ma 6 godzin życia. Gdy zawiodła medycyna, matka i mąż udali sie do Dzieciątka Koletańskiego. Zamówili Msze św. i prosili siostry o modlitwę. Wzięli wodę Dzieciątkową, której kilka kropli matka podała nieprzytomnej córce i ta odzyskała przytomność. W następnym dniu uczestniczyli we Mszy św. Chora żyła jeszcze, ku zdumieniu lekarzy. Trzeciego dnia mąż zamówił jeszcze jedna Msze św., już pełen nadziei, bo nastąpiła znaczna poprawa, nerki podjęły prace. Po tygodniu pani G. prawie zdrowa wróciła z dzieckiem do domu.

Dzieciątko Jezus udziela różnych łask, ale jakby szczególnie wyróżnia dzieci i matki w stanie błogosławionym.

Również błogosławi licznym rodzinom, bezdzietnych małżonków obdarza potomstwem, oczywiście jeśli o to proszą z głęboką wiara i ufnością.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, Przyjacielu ubogich i maluczkich – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, Dawco wszelkiego błogosławieństwa – wielbimy Cie i miłujemy.

Boskie Dzieciątko, miłości i wesele wiernych – wielbimy Cie i miłujemy.

Prośby

Dzieciątko Boże, któremu prości pasterze pierwsi pokłon oddali – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boże Dziecię, abyśmy Tobie z dziecięcą prostota zawsze ufali.

Dziecię Jezu Koletanskie, użycz mi ducha łagodności i cierpliwości, i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Dzień piaty

Za udzielone łaski dziękowano Panu Jezusowi składając wota, często bardzo kosztowne, świece, piękne stroje dla figurki Dzieciątka, ofiary pieniężne itp. Wota te świadczą, przynajmniej częściowo, jak wiele łask otrzymywano. W rękopisie, oprócz uzdrowień, znajdujemy opisy także innych łask. Na przykład zdarzyło sie, że dwórce kasztelanowej Kamienieckiej skradziono klejnoty i inne przedmioty dużej wartości. Po pewnym czasie, gdy była w Krakowie, prosiła Dzieciątko Jezus o pomoc i pociechę w tym zmartwieniu. Gdy powróciła do domu, tego samego dnia przyniesiono do niej skradzione rzeczy, aby je sprzedać. W ten sposób odzyskała swoja własność. Przełożona koletek i siostra Jadwiga były świadkami cudu, o którym opowiadały później młodszym siostrom. W roku 1683 w dzień pogrzebu siostry Kunegundy Falówny wraz z innymi ludźmi przyszła do refektarza także kobieta opętana przez złego ducha. Zbliżywszy sie do Dzieciątka Jezus upadła krzyżem na ziemie z głośnym krzykiem i biadaniem. Gdy obecne przy tym zakonnice i świeccy ludzie zaczęli sie modlić, szatan ja opuścił. Uszczęśliwiona kobieta podziękowała gorąco Panu Jezusowi za uzdrowienie na duszy i opuściła klasztor.

Także i dzisiaj Dzieciątko Jezus uwalnia ludzi zniewolonych nałogiem pijaństwa, nikotynizmu i innych uzależnień, jeśli o to proszą. Za tych nieszczęśliwych mogą i powinni modlić sie krewni i bliscy, aby im pomóc wyrwać sie z nałogu. Jeśli oni sami nie pragną wyzwolenia, można im wszyć „szatkę” potarta o figurkę Dzieciątka Jezus.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, jesteś pokarmem z nieba, a Sam głód cierpiałeś – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś źródłem żywym, a Sam byłeś spragniony – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś ogniem miłości, a Sam drżałeś z zimna – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Prośby

Dzieciątko Boże, któremu Trzej Mędrcy złożyli dary jako Zbawicielowi – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boskie Dziecię, abyśmy doznawali Twojej dobroci w naszych codziennych potrzebach.

Dziecię Jezu Koletanskie, dopomóż mi zwyciężać pokusy tego świata i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie, jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Dzień szósty

Jako zdarzenie godne uwagi siostra koletka opisuje następujący przypadek. Pani Kmitowa, od dwunastu lat mężatka, była bezdzietna. Udała sie wiec do Dzieciątka Jezus, złożyła wotum i ofiarę dla sióstr, prósząc Pana Jezusa o potomstwo i obiecując poświęcić dziecko Panu Bogu. Prośba jej została wysłuchana – została matka dwóch córek.

Starsza Teresę Kmitowie oddali do klasztoru Trójcy Świętej, który sobie sama wybrała, wbrew przyrzeczeniu matki, że odda ja do sióstr koletek. Gdy była jeszcze na próbie, ukazał sie jej Pan Jezus, mówiąc: „Córko moja, tyś mi jest do tego klasztoru (tzn. do koletek) ofiarowana, nim jeszcze byłaś na świecie”. Teresa, wstrząśnięta tym widzeniem, przeniosła sie do owego klasztoru. Była świątobliwą zakonnica, budująca dobrym przykładem i była szczęśliwa ze swego powołania. Gdy później została przełożona, często ze łzami w oczach opowiadała siostrom o tej łasce.

Pociągnęła też za sobą swoja kuzynkę Salomee.

Z tego przykładu widzimy, jak święte i błogo-sławione skutki pociąga za sobą słuchanie głosu Bożego i wierne wypełnienie woli Bożej. Gdyby siostra Teresa zlekceważyła Boże upomnienie, byłaby prawdopodobnie nieszczęśliwa przez całe życie. Zastanówmy sie, czy idziemy za natchnieniami Ducha Świętego, czy chętnie słuchamy słowa Bożego głoszonego przez kapłanów i czy odnosimy z nich pożytek dla duszy.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, jesteś radością wieczna, a Sam sie smuciłeś – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś światłością świata, a Sam zjawiłeś sie w ukryciu – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś najwyższym Władca, a Sam poddałeś sie ludzkiej władzy – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Prośby

Dzieciątko Boże, za życie świata Bogu ofiarowane – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boskie Dziecię, abyśmy Tobie w prostocie i czystości serca zawsze służyli.

Dziecię Jezu Koletanskie, pomóż mi wstępować w Twoje ślady i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Dzień siódmy

Cudowne uzdrowienie, które zostanie teraz opisane, zdarzyło sie w XVIII wieku. Państwo Walewscy mieli córeczkę niema od urodzenia. Z biegiem lat krzyż ten stawał sie dla rodziców coraz cięższy, gdy patrzyli na swoje kalekie dziecko. Słysząc o łaskach udzielanych przez Dzieciątko, przybyli z dwunastoletnia dziewczynka do klasztoru koletek i w serdecznej modlitwie polecali ja Dzieciątku Jezus. Ona również modliła sie ufnie, leząc krzyżem podczas Mszy św. W pewnej chwili podniosła sie i przemówiła zupełnie poprawnie: „O mój Jezu, już Cie odtąd nigdy nie opuszczę”.

Spełniła to przyrzeczenie, wstępując później do klasztoru koletek, gdzie otrzymała imię siostra Nepomucena. Żyła długo i świątobliwie, odznaczając sie szczególna miłością do Dzieciątka Jezus. Spoczywa w podziemiach kościoła świętego Józefa, gdzie została przeniesiona po kasacie klasztoru koletek. Siostra Nepomucena oddała Panu Jezusowi miłość za miłość i jest w tym dla nas przykładem. My także otrzymujemy wiele łask, które są dowodem miłości Bożej ku nam, a co my Jemu oddajemy? Czy staramy sie dobrym chrześcijańskim życiem dać Mu dowód, że Go też kochamy? Jeśli nie czyniliśmy tego do tej chwili, zacznijmy od teraz nowe, lepsze życie z miłości ku Panu Jezusowi, który przecież pierwszy nas umiłował, i to jeszcze wtedy, gdyśmy byli grzesznikami; oddał swoje życie na zgładzenie naszych win i otworzył nam bramy nieba.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, jesteś wiekuista wolnością, a Sam byłeś ludziom posłuszny – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś weselem aniołów, a Sam płakałeś – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś odwieczna potęga, a na ziemi zjawiłeś sie jako bezbronne Dziecię – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Prośby

Dzieciątko Boże, któreś przed Herodem szukało schronienia na obczyźnie – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boskie Dziecię, abyśmy mocni w wierze zawsze wyznawali Ciebie swoim Bogiem.

Dziecię Jezu Koletanskie, pomóż mi wypełniać Twoja wole w całym życiu i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Dzień ósmy

Na skutek niesprzyjających okoliczności klasztor sióstr koletek został zniesiony w 1823 roku. Ostatnie dwie siostry przeniesiono do klasztoru świętego Józefa. Zabrały one ze sobą, jako drogocenny skarb i pamiątkę, cudowna Figurkę. Odtąd Dzieciątko Jezus zamieszkało w domu swego ziemskiego Opiekuna, podobnie jak niegdyś w Nazarecie. Być może chciało w ten sposób okazać, że miłym Mu było pełne czci i miłości przyjecie przez bernardynki, gdy wykupiły Go z rak żydowskich.

W kościele świętego Józefa ożywił sie i pogłębił kult Dzieciątka Jezus, zwanego odtąd Koletanskim. Nadal zwracali sie do Niego cierpiący, chorzy, potrzebujący pomocy duchowej czy doczesnej i znajdowali ratunek i pociechę.

Przykładem może być cudowne uzdrowienie, które miało miejsce w 1894 roku. Pewnej kobiecie, dostarczającej do klasztoru prowianty, zachorowała jedyna córeczka i była już prawie umierająca. Zrozpaczonej matce siostra dała sukienkę Dzieciątka Jezus, by ja założyła na chore dziecko. Gdy to uczyniła po powrocie do domu, dziewczynka otworzyła wesoło oczka i zaczęła sie bawić. Objawy choroby znikły zupełnie.

Później często stosowano ten sposób jako bardzo skuteczny i w końcu zabrakło sukienek Dzieciątka. Zaczęto wiec pocierać materiał o Figurkę. Te „szatki”, jeśli były używane z głęboka wiara, miały taka sama cudowna moc.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, jesteś nieprzebranym bogactwem, a przyszedłeś na ziemie w ubóstwie – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś nieskończona mądrością, a jako Dziecię milczałeś – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś Królem chwały i majestatu, a tak bardzo sie uniżyłeś – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Prośby

Dzieciątko Boże, któreś w Nazarecie wzrastało w latach, mądrości i łasce u Boga i u ludzi – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Dziecię Boże, abyśmy w Tobie znajdowali wzór życia.

Dziecię Jezu Koletanskie, uczyń serce moje cichym i pokornym i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twój na wieki. Amen.

Dzień dziewiąty

Jak hojne jest Dzieciątko w udzielaniu łask, świadczą ofiarowane Mu wota i listy z podziękowaniami, choć stanowią one zaledwie drobny ułamek otrzymanych łask, gdyż większość obdarowanych nie pozostawia widomego znaku wysłuchanej prośby.

Oto jeszcze kilka przykładów uzdrowień. W roku 1977 dziesięcioletniemu Jackowi z Pławnicy k. Kłodzka zasypano oczy wapnem. W szpitalu lekarze orzekli, że może tylko jedno oko da sie uratować. Zrozpaczona babcia zaczęła odmawiać nowennę do Dzieciątka Jezus. W trzecim dniu nowenny oko zaczęło sie goić, a w siódmym chłopiec przejrzał na oba oczy.

Monika Krajewska urodzona w roku 1984 w Tarnowie miała rozszczep kręgosłupa i przepuklinę rdzeniowa. Lekarze orzekli, że dziecko nie będzie chodzić lub będzie miało z tym duże trudności. Gdy Monika miała rok, nie mogła ustać na nóżkach. Wtedy zwrócono sie do Dzieciątka Koletańskiego z ufna, gorąca modlitwa o zdrowie. Modlitwa została wysłuchana. W chwili, gdy było pisane podziękowanie, Monika miała trzy lata i biegała jak każde zdrowe dziecko.

W roku 1980 Maria G. z Wołomina upadła na narożnik chodnika, co spowodowało wstrząs mózgu. Cały dzień leżała bez przytomności. Po przyjściu do świadomości przypomniała sobie, że ma wodę Dzieciątkowa. Z wiara wylała ja sobie na głowę i w tym momencie poczuła sie uzdrowiona.

Tzw. „woda Dzieciątkowa” jest już od dawna używana przez czcicieli Dzieciątka Jezus z wielkim, często cudownym skutkiem. Otrzymuje sie ja przez zanurzenie Figurki w zwykłej wodzie. Niech te przykłady zachęca nas do ufności w pomoc Dzieciątka Jezus, które do tej figurki przywiązuje tak wielkie łaski. Możemy otrzymać wszystko, o co z głęboką wiara i ufnością będziemy prosić, a co będzie zgodne z wola Boża.

Uwielbienia

Boskie Dzieciątko, jesteś Synem Boga Przedwiecznego, a z miłości ku nam stałeś sie Synem Człowieczym – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, jesteś Słowem Boga Wszechmocnego, a dla nas przyjąłeś ludzkie ciało i zamieszkałeś miedzy nami – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Boskie Dzieciątko, Tyś przyszło na świat, aby nas obdarzyć zbawieniem – wielbimy i miłujemy Cie za to.

Prośby

Dzieciątko Boże, które przychodząc na ten świat przyniosłeś nam pokój i miłość – zmiłuj sie nad nami.

Spraw to, o Jezu, Boże Dziecię, abyśmy Ciebie z całego serca kochali teraz i po wszystkie czasy.

Dziecię Jezu Koletanskie, naucz mnie wybierać zawsze to, co sie Bogu podoba i udziel mi łaski, o która Cie proszę w tej nowennie.

Ofiarowanie

Dzieciątko Boże, Tobie oddaje dusze, serce i ciało moje. Ofiaruje Ci wszystkie moje uczynki, myśli, uczucia i pragnienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tobie sie cały ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw,

abym był Twój na wieki. Amen.

FAQ

Nowenna do Dzieciątka Koletańskiego zaczyna się 16 grudnia i kończy 24 grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem. To wyjątkowy czas, kiedy wierni skupiają się na modlitwie i kontemplacji tajemnicy narodzenia Jezusa.

Odmawianie nowenny do Dzieciątka Koletańskiego polega na zanurzeniu się w modlitwie przez dziewięć dni, skierowaniu swoich myśli ku Dziecięciu Jezus Koletańskiemu i przekazywaniu Mu swoich próśb, marzeń i nadziei. Ta modlitwa to głębokie doświadczenie, które ma na celu ożywienie ufności i nadziei, oraz poczucie, że kiedyś będziemy mieli udział w wiecznej miłości Boga.

Nowenna do Dzieciątka Koletańskiego to starożytna praktyka Kościoła, która składa się z dziewięciu dni modlitwy skierowanej do Dzieciątka Jezus. Ta modlitwa jest głęboko osobistym i duchowym doświadczeniem, które ma na celu zbliżenie się do Boga i otwarcie serca na Jego miłość i litość.

Ocena atrakcji:

5/5 - (16 ocen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej...
Czym jest modlitwa wstawiennicza?
Co to jest modlitwa wstawiennicza? Gdy mówimy o modlitwie wstawienniczej,...
Czym jest moc modlitwy?
Modlitwa – rozmowa z Bogiem Kiedy modlimy się, wchodzimy w...
Kim jest anioł Pański? Modlitwa Anioł Pański
Dlaczego odmawiamy modlitwę do maryji? W tradycji chrześcijańskiej maryja ma...